Soutěžní podmínky

Naši soutěžící

Jmenuji se Jaroslava Louženská, je mi 25 let a pocházím z Kosmonos u
Mladé Boleslavi. Právě jsem dostudovala Vysokou školu ekonomickou v
Praze, obor bankovnictví a oceňování, kterému bych se ráda věnovala i dále.
Studium na vysoké škole mi přineslo nejen vzdělání ale i mnoho přátel a
zajímavých zkušeností. Mám jednoho staršího bratra, který byl vždy mým
vzorem a člověkem, na kterého jsem se mohla spolehnout. Mezi mé záliby
patří například vaření, protože mě uklidňuje a protože ráda jím 🙂

 

Jmenuji se Jakub Libík, je mi 25 let a pocházím z Uherského Brodu.
Vystudoval jsem informatiku na Vysoké škole ekonomické v Praze a tomuto
oboru i městu zatím zůstávám věrný i ve sféře pracovní. Volný čas se snažím
trávit mimo monitor PC, rád si přečtu dobrou knihu (zajímá mne ekonomie
rakouské školy a filozofie), ale pokouším se i o tvorbu vlastní (úvahy,
povídky). Velmi mne baví také hra na kytaru a ukulele a snažím se zařadit i,
pro informatika tolik nezbytné, pohybové aktivity – plavání a cvičení tai chi.

 

Jmenuji se Jaroslav Vávra, je mi 37 let.

Od absolvování VŠE působím v
oblasti finančního managementu, resp. firemních financí.

Ve volném čase
se věnuji především sportu, literatuře faktu a taktéž se zajímám o dění na
kapitálových trzích.

 

Mé jméno je Jindřich Čadík, letos jsem dosáhl Kristových let a žiji v Hradci
Králové. V Hradci Králové jsem taktéž vystudoval informatiku a nyní pokračuji
v doktorském programu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ve volném
čase rád vyrážím do kopců, ale když je ho méně tak si dobře odpočinu i u
knihy nebo při poslouchání muziky.

 

 

Soutěžní podmínky

Pravidla soutěže:
Horká soutěž
§ 1
Obecná ustanovení

1. Horká soutěž je organizovaná na území České republiky.
2. Soutěž organizuje FTV Prima spol. s r.o.
3. Předmětem soutěže je online investiční hra, která je určena pouze fyzickým osobám.
4. Cílem soutěže je vzdělávat a popularizovat základy investování na finančních trzích.

§ 2
Organizátor

1. Organizátorem soutěže je FTV Prima spol. s r. o., se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8 – Libeň, IČ: 48115908. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16778, dále jen jako „organizátor“.

§ 3
Soutěžící

1. Zúčastnit soutěže se mohou pouze fyzické osoby, občané České republiky a Slovenské republiky, které před začátkem soutěže dosáhli věku 18 let, a byly přijaté organizátorem soutěže.
2. Soutěže se nesmí zúčastnit: management a zaměstnanci organizátora, včetně rodinných příslušníků.
3. Rodinnými příslušníky se pro tyto účely rozumí: manžel/ka, děti, rodiče, nebo sourozenci.
4. Organizátor si vyhrazuje právo ověřit podmínky účasti uvedené v § 3 odstavcích 1 až 3.

§ 4
Cíl soutěže

1. Osoba, která bude přijata pro účast v soutěži, obdrží virtuální počáteční kapitál v hodnotě 200 000 CZK (dvě stě tisíc korun českých), dále jen jako „počáteční kapitál“, určených pro virtuální investiční obchodování na soutěžním demo účtu.
2. Počáteční kapitál je určen k nákupům a prodejům finančních instrumentů dostupných na virtuálním soutěžním demo účtu, za ceny dostupné v rámci obchodního sytému XTB- WebTrader.
3. Veškeré cenové hladiny uváděné v rámci obchodního systému, včetně cen použitých pro vypořádání odrážejí reálnou situaci na trhu.
4. Cílem soutěže je dosáhnout, co nejvyššího zhodnocení počátečního kapitálu po dobu trvání soutěže.
5. Vítězem soutěže se stává soutěžící, který na konci soutěže dosáhne nejvyššího zhodnocení počátečního kapitálu.

§ 5
Soutěžní kalendář

1. Registrace do soutěže je možná od začátku soutěže do 19. srpna 2011.
2. Začátek soutěže je 12. června 2011 ve 23:00 středoevropského času.
3. Konec soutěže je 21. srpna 2011 v 9:50 středoevropského času.
4. Oficiální výsledky soutěže budou zveřejněné na internetových stránkách www.horkyprachy.cz nejpozději do 31. srpna 2011.

§ 6
Registrace do soutěže

1. Zájemci se mohou registrovat do soutěže prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách www.horkyprachy.cz.
2. Účastníci registrující se do soutěže musí vyplnit do soutěžního formuláře: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail a město.
3. Podmínkou pro úspěšnou registraci do soutěže je uvedení korektních, respektive správných dat zmíněných v bodě 2. V případě, že zájemce vyplní požadované data nesprávně, bude vyloučen z účasti ve hře a nemá právo na výhru.
4. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat o správnosti registračních dat a kvalifikaci v soutěži.
5. Každý soutěžící obdrží od organizátora přihlašovací jméno a heslo, určené k účasti v soutěži, na e-mail uvedený v registračním formuláři. Za uschování a znalost těchto dat zodpovídá každý soutěžící sám, FTV Prima nepřebírá zodpovědnost za jejich ztrátu, nebo zneužití.
6. Soutěžící je oprávněn k registraci pouze jednoho soutěžního demo účtu na svojí osobu.

§ 7
Pravidla soutěže

1. Počáteční vklad na soutěžním demo účtu není úročen.
2. Počáteční vklad je 200 000 CZK.
3. Počáteční vklad je určen pouze pro realizaci transakcí na soutěžním demo účtu, v rámci obchodního sytému XTB- WebTrader.
4. V rámci soutěže nejsou povolené automatické obchodní systémy.

§ 8
Informace o průběhu soutěže

1. Organizátor bude na svých Internetových stránkách www.horkyprachy.cz zveřejňovat výsledky nejlepších soutěžících s nejvyššími zhodnocením soutěžního účtu.
2. Organizátor si vyhrazuje právo použit přihlašovací jméno (číslo), jméno soutěžícího pro účely publikace statistik soutěže a zveřejnění výsledku.
3. Veškerá osobní data soutěžících kromě bodu 1 a 2 tohoto paragrafu budou bezpečně uschovaná organizátorem.
4. Organizátor si vyhrazuje právo použít registrační data pro marketingové účely.

§ 9
Výherci

1. Výhercem soutěže se stává soutěžící, který po skončení soutěže dne 21. srpna 2011 v 9:50 dosáne nejvyššího zhodnocení počátečního kapitálu.
2. Organizátor dále určí soutěžní komisi z řad svých reprezentantů. Komise je zodpovědná za korektní průběh soutěže, průběžnou kontrolu a korektní vyhlášení výsledků dle pravidel soutěže. Komise je oprávněná vyloučit soutěžícího v případě porušení pravidel soutěže soutěžícím.
3. V případě shodných výsledku soutěžících, výhercem se stává soutěžící, který se zaregistroval dříve.
4. Návratnost počátečního kapitálu je vypočítaná po ukončení soutěže organizátorem, uzavřením všech otevřených pozic soutěžících, vyjádřením poměru počátečního kapitálu k majetku soutěžících jednotlivců, v procentech.
5. Návratnost počátečního kapitálu = ((majetek/počáteční kapitál)-1)*100%
6. Konečné výsledky soutěže budou publikované na stránkách www.horkyprachy.cz.

§ 10
Ceny

1. Ceny jsou určené následovně:
1. místo: 50 000 CZK
2. místo: tablet iPad
3. místo: mobilní telefon iPhone;
§ 11
Stížnosti

1. Stížnosti ohledně soutěže je možné doručit v elektronické formě na info@horkyprachy.cz
2. Stížnost musí obsahovat identifikační data stěžovatele (údaje z registračního formuláře, číslo soutěžního účtu).
3. Anonymní stížnosti nebudou brané v potaz.
4. Organizátor odpoví do 7 dnů od obdržení stížnosti. Odpověď organizátora je konečná.

§ 12
Závěrečná ustanovení

1. Nepeněžní ceny nemohou být vyměněny za finanční hotovost.
2. Registrací do soutěže soutěžící souhlasí s podmínkami soutěže.
3. Organizátor si vyhrazuje právo ukončit soutěž kdykoli v průběhu soutěže bez udání důvodů.
4. Organizátor si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla. Změněné podmínky budou k dispozici na internetových stránkách www.horkyprachy.cz
5. Podmínky soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách www.horkyprachy.cz.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 10. června 2011